ŠPERK

© RicART

RicART
úvod
zakázky
prsteny
přívěsy
náušnice
komplety
ostatní
stříbro
drahokamy
     
 

Drahokamy a polodrahokamy

Drahé kameny fascinovaly člověka vždy, zpočátku jako šperk a amulet nebo posvátný kámen. Snahy o léčení drahými kameny jsou staré jako lidstvo samo. Z vykopávek a starých rukopisů jsou známy léčebné postupy starého Egypta, antické, starověké a středověké, i používání drahých kamenů při léčbě u indiánů a dalších ras dosud neovlivněných civilizací.
V drahých kamenech, drahých krásou a ušlechtilostí, které svojí barevností, čistotou a dokonalostí krystalů převyšují ostatní svět minerálů, se v nejvyšší míře koncentruje energie Matky země. Každý s těchto kamenů nám nezištně poskytne určitý podíl svého vlnění, své energie. Kameny energii nejen vyzařují a transformují, ale reagují na oscilaci našich myšlenek a pocitů.
Kameny mají na nás v zásadě trojí vliv: oslabují nadbytečné, posilují oslabené a odstraňují blokády, jež brání průtoku životodárné energie, a tedy harmonické souhře veškerých procesů v těle. Takto nás kameny přímo učí zachovávat rovnováhu, vyvarovat se jakýchkoli extrémů, udržovat ve všech rovinách "střed". Kromě tohoto přímého vlivu kameny usměrňují i náš pocitový život. Vedou nás k trpělivosti, koncentraci, vědomé pozornosti, pokoře, lásce ke všemu živému i tzv. neživému v přírodě, jíž jsme my sami nedělitelnou součástí.